مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1396
  دکتری نانوفناوری
  گرایش نانوفیزیک /دانشگاه صنعتی شریف
 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد فیزیک
  گرایش نانو /دانشگاه صنعتی شریف
 • 1388 تا 1392
  کارشناسی فیزیک
  گرایش ماده چگال /دانشگاه حکیم سبزواری

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  پارک فناوری پردیس
  کارشناس پژوهش و فناوری
 • مهر ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۴
  پژوهشکده حمل و نقل هوشمند
  برنامه نویس

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1396
  Erfanifam, S., et al. "Tunable bandgap and spin-orbit coupling by composition control of MoS 2 and MoO x (x= 2 and 3) thin film compounds." Materials & Design 122 (2017): 220-225.
 • 1394
  ارائه شفاهی در کنفرانس فیزیک ایران - مشهد
 • 1393
  ارائه شفاهی در Advanced School on Recent Progress in Condensed Matter Physics 1-2 Bahman 1393 (Jan. 21-22, 2015) School of Physics, IPM, Tehran

دانش تخصصی

 • برنامه نویسی وب
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزارهای گرافیکی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت فناوری و نوآوری
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه نویسی وب
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزارهای گرافیکی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت فناوری و نوآوری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com