مختصری از من

این اولین فرصت شغلی خواهد بود که من آن را تجربه خواهم کرد و چون در حال طی دوره کارشناسی ارشد هستم می توانم موضوع پایان نامه و فعالیت های پژوهشی خود در دانشگاه را به مسایل موردنیاز شرکت شما اختصاص دهم و علاقه بسیاری به تجربه و یادگیری کارهای زیادی به خصوص در رشته خود دارم. و تعهد کاری و مسیولیت پذیزی کامل در شغل خود را خواهم داشت.

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1395
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش مخابرات /دانشگاه بین المللی قزوین

علایق و فعالیت های داوطلبانه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com