مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1390
  کارشناسی کامیپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه علوم وفنون قزوین / معدل 16

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۸۱ تا هم اکنون
  شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند
  منابع انسانی و آموزش/ سرپرست خدمات اداری

  توضیحات: انجام کلیه امورکارگزینی و محاسبات و استخراج کارکرد ماهیانه پرسنل- سرپرستی کلیه امور خدماتی - تسلط به تمامی کارهای اداری و مالی- ...

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مدیریت منابع انسانی
  60% Complete
  عنوان مدرک: شرکت IMQ
 • اصول نگارش و مکاتبات اداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: شرکت IMQ
 • قانون کار و تامین اجتماعی
  100% Complete
  عنوان مدرک: شرکت پارسیان

ابزار و نرم افزار

 • مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
 • نرم افزار حضور و غیاب
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت منابع انسانی
  60% Complete
  عنوان مدرک: شرکت IMQ
 • اصول نگارش و مکاتبات اداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: شرکت IMQ
 • قانون کار و تامین اجتماعی
  100% Complete
  عنوان مدرک: شرکت پارسیان
https://.com