مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1392 تا 1395
    کارشناسی ارشد صنایع غذایی
    گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی /دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم تحقیقات / معدل 18

پیشینه شغلی

  • شهریور ۱۳۹۵ تا هم اکنون
    هلدینگ دینا ( چی توز )
    صنایع غذایی/ کارشناس QA
https://.com