مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1395
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور / معدل 14.5

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۵
  کامپیوتر افق ره اورد
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ فروش کامپیوتر و نوت بوک
 • اردیبهشت ۱۳۹۱ تا مرداد ۱۳۹۲
  کامپیوتر افق ره اورد
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ تعمییرات نرم افزار
https://.com