مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی مدیریت
  گرایش بازرگانی /دانشگاه علامه طباطبایی / معدل 19.11

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  گروه رشد و توسعه روانشناسی ایران
  طراحی ویدئوی معرفی و تبلیغاتی

پروژه ها

 • 1395
  سبدگردان اسمان
  مسئول سئو

  توضیحات: asemanpmc.com

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Web Design (طراحی وب)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe After Effects
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • WordPress
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • google analytics
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • (Search Engine Optimization (SEO
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار کدنویسی صفحات وب (PHP)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML5
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CSS 3
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Web Design (طراحی وب)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe After Effects
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • WordPress
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • google analytics
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • (Search Engine Optimization (SEO
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com