مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1395
  کارشناسی حسابداری
  /دانشگاه آزاد پرند / معدل 12.5

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۵
  قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(نیروگستر)/شرکت پترویسنا انرژی
  مالی و حسابداری/ جانشین خزانهداری/مدیرمالی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • محاسبات حقوق و دستمزد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری بازرگانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری پیمانکاری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ارزش افزوده
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار مالی همکارن سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار سپیدار سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • محاسبات حقوق و دستمزد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری بازرگانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری پیمانکاری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ارزش افزوده
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com