مختصری از من

عاشق
کارم
در
سه زمینه یاد شده

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی علوم کامپیوتر
  گرایش - /دانشگاه تبریز / معدل 14.75

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علاقه خاصی به
 • دین
 • سیاست
 • کامپیوتر
 • دارم

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • علوم کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک: لیسانس

ابزار و نرم افزار

 • علوم کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • علوم کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک: لیسانس
https://.com