مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1394
    کارشناسی مهندسی شیمی
    /دانشگاه مازندران / معدل 13.77

پیشینه شغلی

  • دی ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۴
    بیمه ایران
    بازاریابی و فروش/ بازاریاب
https://.com