مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد واحدهمدان / معدل 17.17

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  1 سال تدریس در مدرسه غیر انتفاعی اندیشمندان 3 مقاله علمی پژوهش داخلی با موضوع داده کاوی اسناد xml

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ورزشی و اجتماعی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مهندسی کامپیوتر
  20% Complete
  عنوان مدرک: Icdl.photoshop.wireless network

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی کامپیوتر
  20% Complete
  عنوان مدرک: Icdl.photoshop.wireless network
https://.com