مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا 1393
    فوق دیپلم ماشینهای کشاورزی
    گرایش مکانیزاسیون /دانشگاه دانشکده کشاورزی پسران ساری / معدل 14.57
https://.com