مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1396
  فوق دیپلم کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه دانشگاه ازاد اسلامی واحد سما

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • بسکتبال

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • خلاقیت و نوآوری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • نرم افزار کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft SQL Server
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Dreamweaver
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • C++
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نرم افزار کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com