مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1392
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۳ تا تیر ۱۳۹۵
  شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
  سخت افزار و شبکه/ کارشناس شبکه
 • تیر ۱۳۹۰ تا مهر ۱۳۹۲
  نت سرای کاوش
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مدیریت
 • تیر ۱۳۸۹ تا آبان ۱۳۸۹
  زاگرس مکانیک
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس
 • اسفند ۱۳۸۷ تا خرداد ۱۳۸۹
  شرکت اسد رایان
  سخت افزار و شبکه/ کارشناس سخت افزار

پروژه ها

 • 1394
  راه اندازی 1000 کاربر اینترنت خانگی کارکنان شرکت نفت
  کارشناس و ناظر پروژه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Adobe Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Multimedia Builder
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Ulead Video Syudio
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com