مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1381 تا 1385
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق / معدل 16

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  شرکت پرداخت اول کیش(جیرینگ)
  مالی و حسابداری/ کارشناس مالی
 • مهر ۱۳۸۹ تا دی ۱۳۹۰
  رادیاتورایران-غالب سازی رضا
  مالی و حسابداری/ کارشناس مالی
 • بهمن ۱۳۸۵ تا شهریور ۱۳۸۹
  موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین
  مالی و حسابداری/ حسابرس الف

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار مالی همکارن سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • خزانه داری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابرسی داخلی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار فروش همکاران سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار انبار همکاران سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com