مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
  گرایش جغرافیا و برنامه ریزی شهری /دانشگاه آزاد مرند / معدل 17

دانش تخصصی

 • مهندسی شهرسازی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی شهرسازی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com