مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1386 تا 1393
    کارشناسی حسابداری
    گرایش صنعتی /دانشگاه جامع علمی کاربردی / معدل 16.8
https://.com