مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
  گرایش طراحی فرآیند /دانشگاه علم و صنعت / معدل 16.1
 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مهندسی شیمی
  /دانشگاه گیلان / معدل 15.65

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک: دارای مدرک مجتمع فنی
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Fluent
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Gambit
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • HYSYS
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com