مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی مدیریت
  گرایش دولتی /دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  موسسه مشاوره هیوا
  مسئول دفتر/ مسئول شیف

  توضیحات: ثبت ساعات ورود و خروج
  ایجاد نظم و هماهنگی در سازمان
  تنظیم حقوق پرداختی ماهانه
  آموزش به نیروهای تازه وارد
  مصاحبه با افرادی که میخواهند استخدام شوند

 • مرداد ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  آیسک
  فرستادن افراد برای کارآموزی به خارج از کشور
 • مرداد ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  آیسک
  کار داوطلبانه

  توضیحات: عضو تیم اجرایی pich bootcamp دانشگاه امیرکبیر
  هماهنگی با دانشگاه و کمپانی ها

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com