مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  فوق دیپلم کامپیوتر
  گرایش نرمافزار /دانشگاه آزاد قزوین / معدل 16

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۳ تا آذر ۱۳۹۳
  امن پرداز
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ تحلیلگر بدافزار

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com