مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  /دانشگاه امیرکبیر

پروژه ها

 • 1395
  پروژه بازی ۱۵۹۷
  سرگروه

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • برنامه نویسی جاوا
  40% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • برنامه نویسی جاوا
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه نویسی جاوا
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com