مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  فوق دیپلم الکترونیک
  گرایش الکترونیک /دانشگاه شهیدجباریان همدان / معدل 15

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  سرعت گیر هوشمند

پروژه ها

 • 1391
  سرعت گیر هوشمند
  ایدە

  توضیحات: اجرایی نشد

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فرهنگی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری
https://.com