مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1380 تا 1383
  کارشناسی مدیریت
  گرایش بازرگانی /دانشگاه دانشگاه آزاد واحد فیروزکوه / معدل 15.5

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۸۷ تا مهر ۱۳۹۵
  بانک پارسیان
  مالی و حسابداری/ عضو ارشد ارزی

  توضیحات: فعالیت در بخشهای اعتباری و ارزی در شعب بانک در سمت متصدی امور بانکی از سال 87 الی 91 و در سمت عضو ارشد ارزی از سال 91 الی 95
  فعالیت در پروژه ITRSدر مدیریت عملیات ارزی بانک پارسیان

 • مهر ۱۳۸۴ تا تیر ۱۳۸۷
  شرکت بازرگانی آریا آرمان
  مالی و حسابداری/ کارشناس مالی و بازرگانی خارجی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1388
  1387دوره های آموزشی : مبانی ویندوز و رایانه و Microsoft ofice موسسه عالی بانکداری مدیریت اخلاق و رفتار سازمانی موسسه عالی بانکداری 1390 و 1391ضمانتنامه های ارزی و ریالی به مدت 30 ساعت موسسه عالی آموزش بانکی مشتری مداری CRM به مدت 16 ساعت موسسه عالی آموزشی بانکی 1392مدیریت تجزیه و تحلیل صورتهای مالی به مدت 30 ساعت در موسسه آموزشی بانک پارسیان 1394 مدیریت زمان به مدت 12 ساعت در موسسه آموزشی 21 1392 دوره مبارزه باتخلفات و تقلب در روشهای پرداخت بین الملل به مدت 12 ساعت در موسسه عالی آموزش بانکی 1394دوره مدیریت اصول و فنون مذاکره 12 ساعت در موسسه آموزشی بانک پارسیان 1394 دوره وصولی ها و بروات اسنادی URC به مدت 26 ساعت در موسسه عالی آموزش بانکی 1394 دوره آشنایی با مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی UCP600به مدت 40 ساعت در موسسه آموزشی بانک پارسیان 1394 دوره آشنایی با رویه های استاندارد بانکداری بین الملل ISBPبه مدت 40 ساعت موسسه آموزشی بانک پارسیان 1394 حقوق مقدماتی بین الملل به مدت 25 ساعت موسسه عالی آموزش بانکی 1395 مدیریت ریسک پذیری و آشنایی با ریسک های تجارت خارجی به مدت 12 ساعت موسسه آموزشی بانک پارسیان 1395 دوره مجازی آشنایی با قوانین و مقررات پولشویی به مدت 9 ساعت 1395 مدیریت بازاریابی و فروش به مدت 16 ساعت موسسه آموزشی مربیان21

پروژه ها

 • 1394
  یکسان سازی و ایجاد برنامه اجرایی پروژهITRS (ثبت اسناد احسابداری ارزی در سامانه )در بانک پارسیان
  کارشناس ارشد

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • رهبری

دانش تخصصی

 • بازرگانی بین الملل بانکی
  100% Complete
  عنوان مدرک: UCP 600 ,URR,URC,ضمانتنانهای ارزی و ریالی ، دورهای بانکداری تخصصی ارزی

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • بازرگانی بین الملل بانکی
  100% Complete
  عنوان مدرک: UCP 600 ,URR,URC,ضمانتنانهای ارزی و ریالی ، دورهای بانکداری تخصصی ارزی
https://.com