مختصری از من

پریوش شهسواری کارشناسی نرم افزار کامپیوتر دانشگاه گنبد کاووس با معدل 16.23 فارغ التحصیل شده ام .

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۴
  کارخانه آب معدنی چشمه بلبل
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارآموزی
 • فروردین ۱۳۹۳ تا آذر ۱۳۹۴
  شرکت امداد صنعت گلستان
  مسئول دفتر/ امور دفتری

پروژه ها

 • 1394
  برنامه نویسی اندروید / برنامه قوانین استخدام شرکت های دولتی /در کافه بازار
  برنامه نویس
 • 1393
  سایت فناوری اطلاعات با asp.net
  برنامه نویس
 • 1393
  سایت emdadsanat با wordpress
  برنامه نویس

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • معرق و منبت رتبه اول در آموزش وپرورش

دانش تخصصی

 • بنامه نویسی اندروید
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Network+
  20% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران
 • Microsoft SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ASP.NET
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • C/C++
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Java
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • WordPress
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • joo
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Vmware workstation
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • UML
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Eclipse IDE
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • edraw
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: خواندن و نوشتن در حد عالی
دانش تخصصی
 • بنامه نویسی اندروید
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Network+
  20% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران
 • Microsoft SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ASP.NET
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • C/C++
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Java
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • WordPress
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • joo
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Vmware workstation
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • UML
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com