مختصری از من

به شدت علاقه دارم تا دانش، تخصص و مهارت خود را در زمینه های مرتبط با مهندسی صنایع و بخصوص مباحثی مثل "مدیریت ارتباط با مشتری CRM" ، "مدیریت فرآیندهای کسب و کار BPM" ، " طرح کسب و کار BP" و سایر حوزه های مرتبط ارتقا ببخشم. مشتاق کار با افراد مختلف و محیط های فعال و پویا هستم. از فکر کردن و خلاقیت ایجاد کردن لذت میبرم. وظایف محوله را به خوبی و در فرصت خودش انجام میدهم.

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  گرایش مدیریت مهندسی /دانشگاه صنعتی شریف
 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مهندسی صنایع
  /دانشگاه فنی مهندسی گلپایگان / معدل 15.68

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۳ تا آذر ۱۳۹۴
  شرکت مشاوره مهندسی آرمان نگار اسپادان
  مهندسی صنایع/ مهندس صنایع

  توضیحات: حوزه های مرتبط با مهندسی صنایع مانند: مدیریت فرآیندهای کسب و کار- مطالعه بازار- بازاریابی- عارضه یابی سیستم ها و ...

پروژه ها

 • 1392
  بررسی سیستم های حقوق و دستمزد کارکنان بیمارستان شهید دکتر چمران استان اصفهان

  توضیحات: از پروژه های درسی مقطع کارشناسی

 • 1392
  مدل سازی سفرهای برون شهری انجام شده در شرکت حمل و نقل استان اصفهان

  توضیحات: از پروژه های درسی مقطع کارشناسی

 • 1392
  توسعه خودروسازی سایپا در خاورمیانه

  توضیحات: از پروژه های درسی مقطع کارشناسی

ابزار و نرم افزار

 • Primavera
  40% Complete
  عنوان مدرک: جهاد دانشگاهی اصفهان
 • مدیریت فرآیند‌های کسب‌و‌کار (BPM)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار MSP
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com