مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه علوم و تحقیقات تهران / معدل 17
 • 1387 تا 1391
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب / معدل 17

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  پرداخت الکترونیک سامان
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس ارشد استقرار
 • شهریور ۱۳۹۳ تا مرداد ۱۳۹۵
  پرداخت الکترونیک سامان
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس
 • دی ۱۳۹۰ تا تیر ۱۳۹۱
  توزین نگار
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس برنامه نویس

پروژه ها

 • 1395
  پروژه ی کارشناسی ارشد جانهی داده های گشمده با الگوریتم random forest
 • 1391
  پروژه ی کارشناسی تحلیل طراحی و پیاده سازی سیستم اورژانس بیمارستان با sql server و C#

افتخارات

 • 1395
  دریافت لوح تقدیر از مدیر عامل پرداخت الکترونیک سامان برای راه اندازی پروژه ی ستاره 7 مربع

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • زبان های برنامه نویسی C#
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Elastix
  80% Complete
  عنوان مدرک: voip iran elastix course
 • HTML/CSS
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت های هفت گانه ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • RUP
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زبان های برنامه نویسی C#
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Elastix
  80% Complete
  عنوان مدرک: voip iran elastix course
 • HTML/CSS
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت های هفت گانه ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • RUP
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com