مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی فناوری اطلاعات
  گرایش IT /دانشگاه آزاد بوئین زهرا

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۰ تا بهمن ۱۳۹۱
  شرکت داتیس
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ منشی و امور پشتیبانی

  توضیحات: پشتیبانی از نرم افزار ها و باگ یابی از وظایف من بود

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  آموزش دروس تخصصی دانشگاهی در زمینه ی نرم افزاری و سخت افزاری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • شبکه(+net)
  100% Complete
  عنوان مدرک: آموزشگاه امیر چوپانی

ابزار و نرم افزار

 • برنامه نویسی ++C/ #c
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کیش وی
دانش تخصصی
 • شبکه(+net)
  100% Complete
  عنوان مدرک: آموزشگاه امیر چوپانی
https://.com