مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1377 تا 1382
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش تکنولوژی صنعتی /دانشگاه آزاد اسلامی

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات فاواموج
  مهندسی صنایع/ مدیر کنترل پروژه

دانش تخصصی

 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  100% Complete
  عنوان مدرک: Msp - p6
 • امور قراردادها
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت امور قراردادها

ابزار و نرم افزار

 • Project Control (کنترل پروژه)
  100% Complete
  عنوان مدرک: آموزش نرم افزار کنترل پروژه msp - p6
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Outlook
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visio
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Project
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  100% Complete
  عنوان مدرک: Msp - p6
 • امور قراردادها
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت امور قراردادها
https://.com