مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  فوق دیپلم عمران
  گرایش ساختمان /دانشگاه آزاد خنج

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۶ تا هم اکنون
  بنیاد مسکن
  پیمانکار

  توضیحات: من ازسال 86 تا الان به عنوان پیمانکار ساختمانی زیر نظر بنیاد مسکن مشغول به کار بودم

پروژه ها

 • 1386
  مسکن روستایی
  پیمانکار

  توضیحات: از سال 86 تا الان به عنوان پیمانکار مسکن روستایی زیر نظر بنیاد مسکن بودم

افتخارات

 • 1392
  سال 1392از طرف بنیاد مسکن قیروکارزین افتخار خدمت منطقه زلزله زده شنبه بوشهر به عنوان پیمانکار داشتم .

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • به کارهای فرهنگی ورزشی علاقمندم

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • عمران و مدیریت ساخت
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • کارهای عمرانی
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک: عمران
 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • عمران و مدیریت ساخت
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com