مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا هم اکنون
    کارشناسی کامپیوتر
    گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد یاسوج
https://.com