مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مکانیک
  گرایش حرارت و سیالات /دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت / معدل 16.72

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۵ تا آبان ۱۳۹۵
  پتروشیمی شیراز
  مالی و حسابداری/ تعمیرات اساسی
 • مهر ۱۳۸۸ تا آبان ۱۳۸۸
  پالایشگاه شیراز
  تعمیرات اسارسی

دانش تخصصی

 • فنی و حرفه ای
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازرسی جوش PT
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • فنی و حرفه ای
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازرسی جوش PT
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com