مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1392 تا 1394
    کارشناسی کامپیوتر
    گرایش سخت افزار /دانشگاه علمی کاربردی / معدل 14.2
https://.com