مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1382 تا 1385
  کارشناسی مدیریت
  گرایش مدیریت /دانشگاه آزاد / معدل 16

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۶ تا مهر ۱۳۸۹
  ایران خودرو
  منابع انسانی و آموزش/ کارمند

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علاقه به فعالیت اجتماعی و روحیه کارتیمی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک: بدون مدرک

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: بدون مدرک
https://.com