مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مديريت مالي
  گرایش حسابداري /دانشگاه ازاد شهر قدس
 • 1392 تا 1390
  کارشناسی حسابداري
  گرایش حسابداري /دانشگاه ازاد رودهن

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com