مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1395
    کارشناسی مکانیک
    گرایش طراحی جامدات /دانشگاه دانشگاه آزاد پرند
  • 1387 تا 1389
    فوق دیپلم مکانیک
    گرایش ساخت و تولید /دانشگاه دانشگاه آزاد واحد تهران شرق / معدل 15.65
https://.com