مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه غیر انتفاعی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • موسیقی(ویولنیست)

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Network
  40% Complete
  عنوان مدرک: Network+
 • HTML/CSS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Office
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Network
  40% Complete
  عنوان مدرک: Network+
 • HTML/CSS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com