مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی عمران
  گرایش فناوری ساختمان /دانشگاه جهاد دانشگاهی / معدل 16

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۱ تا بهمن ۱۳۹۴
  سرآمد بتن شمال
  مهندسی عمران/ معماری/ مدیر کنترل کیفیت

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • تکنولوژی بتن
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه استاندارد فناوری بتن های ویژه
 • آشنایی با وظایف مدیران کنترل کیفیت
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه استاندارد

ابزار و نرم افزار

 • آفیس
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تکنولوژی بتن
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه استاندارد فناوری بتن های ویژه
 • آشنایی با وظایف مدیران کنترل کیفیت
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه استاندارد
https://.com