مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1393
  کارشناسی مدیریت بازرگانی
  گرایش بازرگانی /دانشگاه علامه قزوینی / معدل 12.84

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت دیگاه رایانه سما
  مالی و حسابداری/ حسابدار

  توضیحات: تا کنون اسناد و مدارک سال مالی گذشته ی شرکت مذکور را به طور کامل انجام داده مسلط بهنرم افزار دیدگاه رایانه سما هستم همچنین
  در حال حاضر مشغول به کار در این شرکت با سمت حسابدار میباشم.

 • تیر ۱۳۹۵ تا مرداد ۱۳۹۵
  آذین ارقام اراد
  مالی و حسابداری/ حسابدار

  توضیحات: کاربا نرم افزار های هلو و رافع 7 _ سیستم تهیه و ارسال لیست بیمه_ اظهارنامه مالیاتی_ سیستم مالیات بر حقوق ( این دوره به صورت کار
  آموزی و صرفا جهت یاد گیری و تسلط بهنرم افزار های فوق الذکربوده)و انجام کاربه صورت پروژه ای صورت گرفته و معادل 18 ماه سابقه کار
  برای این جانب حساب گردیده.

 • فروردین ۱۳۹۲ تا آذر ۱۳۹۵
  شرکت رابین (دلوسه)
  بازاریابی و فروش/ تحقیق توسعه R&D و آمارگر

  توضیحات: این جانب در شرکت مذکور مسئول تحقیق و توسعه و بازارR&Dو آمارگربوده ام وبه دلیل اعزام به خدمت سربازی با این شرکت قطع هم کاری
  نموده ام.

پروژه ها

 • 1395
  پروژه های حسابداری
  حسابدار

  توضیحات: دوره علمی حسابداری پیشرفته به همراه پروژه های مختلف حسابداری
  کاربا نرم افزار های هلو و رافع 7 _ سیستم تهیه و ارسال لیست بیمه_ اظهارنامه مالیاتی_ سیستم مالیات بر حقوق ( این دورهبه صورت کار
  آموزی و صرفا جهت یاد گیری و تسلط بهنرم افزار های فوق الذکربوده)و انجام کاربه صورت پروژه ای صورت گرفته و معادل 18 ماه سابقه کار
  برای این جانب حساب گردیده.

افتخارات

 • 1395
  دارنده گواهی نامه ی دوره علمی حسابداری پیشرفته به همراه پروژه های مختلف حسابداری
 • 1389
  کسب مدرک ICDL

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علاقه مند به کار در عرصه فرهنگی و اجتماعی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • دوره علمی حسابداری پیشرفتهه به همراه پروژه های مختلف حسابداری
  60% Complete
  عنوان مدرک: دوره های علمی حسابداری پیشرفته

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار حسابداری هلو
  60% Complete
  عنوان مدرک: دوره علمی حسابداری پیشرفته
 • اظهارنامه مالیاتی
  60% Complete
  عنوان مدرک: دوره علمی حسابداری پیشرفته
 • رافع7
  60% Complete
  عنوان مدرک: دوره علمی حسابداری پیشرفته
 • سیستم مالیات بر حقوق
  60% Complete
  عنوان مدرک: دوره های علمی حسابداری پیشرفته
 • سیستم تهیه و ارسال لیست بیمه
  60% Complete
  عنوان مدرک: دوره های علمی حسابداری پیشرفته
 • نرم افزار دیگاه رایانه سما
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت کار با کامپیوتر (ICDL)
  60% Complete
  عنوان مدرک: ICDL
 • ارائه اظهارنامه ارزش افزوده(vat)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ثبت اسناد حسابداری-اظهارنامه مالیاتی-ارزش افزوده -گزارشات فصلی-حسابهای معوق و...
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مسلط به ارایه اظهارنامه ارزش افزوده و عملکرد
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • کار با ورد، پاورپوینت، اکسل
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه گزارش عملکرد سالانه و ارسال اظهار نامه مالیاتی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تسلط به ا کسل و ورد، آشنایی با نرم افزار بیمه مالیات برحقوق خرید و فروش فصلی معاملات و نرم افزار هلو
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزارهای حسابداری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری حقوق و دستمزد
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری حقوق و دستمزد
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اشنا به امور تحصیلداری
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • دوره علمی حسابداری پیشرفتهه به همراه پروژه های مختلف حسابداری
  60% Complete
  عنوان مدرک: دوره های علمی حسابداری پیشرفته
https://.com