مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1395
  کارشناسی زبان و ادبیات عربی
  /دانشگاه علامه طباطبایی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com