مختصری از من

افتخارات

 • 1384
  مقام نخست استانی در المپیاد مهارت ملی فنی حرفه ای

نقاط قوت رفتاری

 • خلاقیت و نوآوری

ابزار و نرم افزار

 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک: کاربر اوتوکد از فنی حرفه ای
 • Autodesk Inventor
  100% Complete
  عنوان مدرک: طراحی و مدل سازی با اینونتور از فنی حرفه ای
 • Microsoft Project
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com