مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1385 تا 1385
    دیپلم دیپلم
    گرایش انسانی / معدل 16
https://.com