مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد حقوق
  گرایش خصوصي /دانشگاه علوم و تحقيقات تهران
 • 1387 تا 1392
  کارشناسی حقوق
  گرایش فقه و حقوق /دانشگاه شهيدبهشتي

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۵
  شركت پيمانكاري لاله بزرگ
  حقوق/ وكيل و مشاور حقوقي
 • فروردین ۱۳۹۳ تا آذر ۱۳۹۵
  صندوق مهر امام رضا
  حقوق/ وكيل
 • فروردین ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  مشاور املاك عرفان
  حقوق/ مشاور حقوقي

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com