مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه دانشگاه سراسری زنجان / معدل 13.64

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  دفتر کتیبه البرز
  مالی و حسابداری/ کارآموز به عنوان سرپرست کارگاه به مدت ماه

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • آشنایی با کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Etabs &Safe
  60% Complete
  عنوان مدرک: سازمان آموزش و فنی حرفه ای
 • MS Office
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • SAP 2000
  60% Complete
  عنوان مدرک: سازمان آموزش و فنی حرفه ای
 • Matlab
  40% Complete
  عنوان مدرک: سازمان آموزش و فنی حرفه ای
 • Microsoft Excel
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک کانون زبان ایران
دانش تخصصی
 • آشنایی با کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com