مختصری از من

سابقه کار به مدت 6 ماه در شرکت تولیدی صنایع چوبی در ملارد. به مدت 4 ماه در بخش مستمری کمیته امداد امام خمینی اندیشه.سابقه کاری ب مدت 4 سال در شرکت تولیدی قطعات خودرو ..3 ماه ب عنوان اپراتور بخش تولید ومابقی به عنوان کمک سرپرست تولید که هیت کاری در ضمینه کار های سیستمی و اداری .ثبت تولید و برنامه تولید .امور مربوط به کانبان تولید وسیستم انبار داری

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1391
  فوق دیپلم حسابداری
  گرایش مالی /دانشگاه دانشگاه دولتی بروجرد / معدل 15.25

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۲ تا اردیبهشت ۱۳۹۶
  شرکت کروز
  مالی و حسابداری/ کمک سرپرست تولید

  توضیحات: کمک سرپرست تولید و نفر سیستم و کانبان تولید

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار هلو
  60% Complete
  عنوان مدرک: نرم افزار ICDL

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com