مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا 1395
    کارشناسی مدیریت
    گرایش بازرگانی /دانشگاه پیام نور

زبان

  • انگلیسی
    60% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com