مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1395
  کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
  /دانشگاه آزاد اسلامی دماوند / معدل 15.3

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  موسسه زبان خارجه رجا
  مدرس

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1391
  از سال 1391 مشغول تدریس زبان انگلیسی به صورت حرفه ای بودم که هم اکنون هم ادامه دارد.

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: ّFCE-CAE-TKT-TTC

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft SQL Server
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Java
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • C/C++
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Cisco Packet Tracer
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: FCE-CAE-TTC-TKT
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: ّFCE-CAE-TKT-TTC
https://.com