مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1391
  کارشناسی علوم تغذيه
  گرایش تغذيه باليني /دانشگاه علوم پزشكي شيراز / معدل 15.95

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  بيمارستان نمازي
  پزشکی درمانی/پرستاری// كارشناس تغذيه
 • مرداد ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  درمانگاه محمد رسول الله
  پزشکی درمانی/پرستاری// كارشناس تغذيه

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  در حال انجام پايان نامه كارشناسي ارشد در حال انجام طرح تحقيقاتي در بيمارستان نمازي داشتن يك مقاله مروري در رابطه با ديابت نوع ٢

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان و ادبیات فرانسه
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان و ادبیات فرانسه
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com