مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی معماری
  گرایش معماری /دانشگاه فخررازی ساوه / معدل 18.3

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۴ تا آذر ۱۳۹۵
  شرکت اثرنگار پویش
  کارمند
 • آذر ۱۳۹۳ تا اردیبهشت ۱۳۹۴
  شرکت سازمند سازان پیشگام
  کارمند
 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۴
  آموزشگاه صدایی
  مدرس
 • فروردین ۱۳۹۱ تا آذر ۱۳۹۳
  آموزشگاه باقراللعلوم
  مدرس

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
 • 1395
  در 2 آموزشگاه تدریس دروس تخصصی معماری را انجام داده ام
 • 1394
  در 2 آموزشگاه تدریس درسهای تخصصی معماری را انجام داده ام

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Autodesk 3ds Max
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com