مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1396
  کارشناسی حسابداری
  گرایش مالیاتی /دانشگاه ازاد تهران غرب

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۵
  پی وی سی ایران
  مالی و حسابداری/ حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • کاربرد اکسل در حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اتوماسیون اداری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ثبت اسناد
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • محاسبات حقوق و دستمزد
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اظهارنامه مالیاتی
  40% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • مهارت های هفت گانه ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزارحسابداری
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کاربرد اکسل در حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اتوماسیون اداری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ثبت اسناد
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • محاسبات حقوق و دستمزد
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اظهارنامه مالیاتی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com