مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی ارشد مهندسی تولیدات گیاهی
  گرایش تولید محصولات باغبانی /دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۱ تا فروردین ۱۳۸۳
  شرکت سینا دارو
  داروسازی و بیو تک/ سرپرست واحد پلاستیک
 • فروردین ۱۳۸۱ تا فروردین ۱۳۹۰
  مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس مسئول امور هیات علمی و مدرسان+ مسئول آزمایشگاه+کارشناس آموزش+کارشناس واحد دامپروری و...
 • فروردین ۱۳۷۹ تا فروردین ۱۳۸۱
  شرکت عماد درمان پارس
  داروسازی و بیو تک/ مدیر کارخانه

ابزار و نرم افزار

 • کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: ICDL

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک: top notch
https://.com