مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
  گرایش بازاریابی /دانشگاه آزاد رشت / معدل 18.25
 • 1387 تا 1391
  کارشناسی مهندسی شیمی
  گرایش طراحی فرایند /دانشگاه تهران

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازاریابی محتوا
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت منابع انسانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازاریابی محتوا
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت منابع انسانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com